Навчальна діяльність

СТРУКТУРА 2017/2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

 Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 29 грудня 2017 року,

ІІ семестр – з 15 січня по 25  травня 2018 року.

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули:

осінні – з 23  по 29 жовтня,

зимові – з 30 грудня по 14 січня,

весняні – з 26 березня по 01 квітня.

Тривалість навчального тижня: п’ять днів.

 

Зразки олімпіадних завдань з базових навчальних дисциплін: Англійська мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія, Українська мова та література, Математика, Російська мова

Витяг з протоколу засідання педагогічної ради
27.05.2016 № 3

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 (10) КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ СЛІПИХ ТА ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ

Метою навчальної роботи закладу є реалізація науково-методичної проблеми: «Забезпечення цілісності процесу навчання і виховання дітей із вадами зору від дошкільного віку до професійного вибору та їх адаптація в системі соціальних відносин в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання».

Одним із основних завдань організації навчання та виховання учнів є сприяння інтеграції дітей із особливими освітніми потребами у суспільне життя завдяки їх медичній, соціальній і професійно-трудовій реабілітації, яка покликана забезпечити інвалідові умови для професійної діяльності.

Навчальний процес у НВК зорієнтовано на здібності, схильності, потреби і життєві плани кожного з вихованців. Відбувається своєчасне реагування на зміни, які спостерігаються у соціумі, створюються необхідні умови для реалізації варіативної освіти в межах НВК, здійснюється послідовність на всіх етапах навчання й розвитку учнів.

Чітка діагностика, організаційні заходи дозволяють здійснювати різноманітні форми диференціації, оптимальні комбінації навчально-освітніх систем і технологій інтегрованого типу.

Головним питанням у навчальному процесі є питання щодо шляхів підвищення дидактичної компетентності педагогів як однієї із умов забезпечення якісної освіти в умовах мережної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.

Упродовж кожного навчального року у НВК проводиться моніторинг участі учнів в інтелектуальних змаганнях. Результати занотовуються до аналітичних таблиць. Дані моніторингу обговорюються на засіданнях методичних об’єднань.

У закладі діє комплексна система підготовки та роботи із обдарованими дітьми. Розробляються індивідуальні освітні програми та програми розвитку для обдарованих дітей. Інтеграція зусиль школи, сім’ї, закладів позашкільної освіти, ВНЗ дає змогу введення дітей сліпих та зі зниженим зором у соціальне середовище.

На загальношкільних лінійках двічі на семестр заслуховувалися звіти учнів про рівень навчальних досягнень у класах.

Вся система роботи спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу. Головним питанням у навчальному процесі є питання щодо шляхів підвищення дидактичної компетентності педагогів як однієї із умов забезпечення якісної освіти.

У навчальному закладі розроблено та організовано систему підвищення педагогічної майстерності учителів та вихователів: працюють методичні об’єднання та творчі групи, інформаційно-методичний центр, школа тифлопедагога-початківця, творча лабораторія із проблем викладання спеціальних дисциплін, проводяться психолого-педагогічні семінари, конференції та педагогічні читання.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних працівників. Проводиться аналітичний моніторинг розвитку і вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, вихователів.

Ведеться активна робота з підготовки апробації праць учених та власних наукових напрацювань, створення нових оригінальних програм і навчальних посібників для сліпих учнів; розробка науково-методичних посібників для вчителів спеціальних шкіл-інтернатів.

Педагогічний колектив постійно бере активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях з питань фахової освіти дітей із порушеннями зору.

Педагогами НВК у навчальному процесі використовуються елементи сучасних педагогічних інновацій: технології щодо збереження здоров’я, інформаційні та проектні технології, технології критичного мислення, технології індивідуального навчання, технології організації групової навчальної діяльності.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer