Зарахування та добір дітей для навчання у НВК

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 16 СЕРПНЯ 2018 Р. № 831 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ЇХ ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ІНШОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ"
переглянути

1.1. Комплектування НВК учнями здійснюється Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Направлення дітей до НВК здійснюється за бажанням батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновків Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

1.2. Зарахування учнів до НВК проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

 • путівки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;
 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • висновку Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації; 
 • особової справи (витягу з особової справи) та  документапро наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);
 • індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда);
 • довідок про стан здоров’я дитини: «Медична карта дитини» (ф. № 026/о); витяг з «Історії розвитку дитини» (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів,копії «Карти профілактичних щеплень» (ф. № 063/о); довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.  

Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку впровадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.

1.3. Документи, необхідні для зарахування дитини до НВК, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

1.4. Направлення дітей до НВК здійснюється за висновком Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації відповідно до медичних показань і протипоказань.

1.5. До НВК зараховуються діти: 

1.5.1. Сліпі: 

 • з гостротою зору 0,04Д і нижче на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією;
 • з гостротою зору 0,05-0,08Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, у разі складних порушень зорових функцій, прогресуючих очних захворювань, що призводять до сліпоти.

1.5.2. Зі зниженим зором: 

 • з гостротою зору 0,05-0,4Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією; при цьому враховується стан інших зорових функцій (поле зору, гострота зору на близькій відстані, форми та перебіг патологічного процесу); 
 • з більш високою гостротою зору у разі прогресуючих або частих рецидивних захворювань, а також за наявності астенопічних явищ, що виникають під  час читання та письма на близькій відстані.

У всіх випадках діти повинні читати шрифт №9 таблиці для визначення гостроти зору зблизька зі стерпною корекцією звичайним оптичним склом на відстані не ближче 15 см.

1.6. До НВК не зараховуються діти: 

 • хворі на епілепсію, з частими денними або нічними судомними нападами;
 • з розумовою відсталістю тяжкого, глибокого ступеня; 
 • з глибокими відхиленнями у поведінці;
 • із значними порушеннями рухової сфери, які самостійно не пересуваються і не обслуговують себе;
 • із стійким денним і нічним енурезом і енкопрезом.

1.7. До дошкільної групи НВК приймаються діти з 3-х років за висновком Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

1.8. До підготовчого класу НВК за висновком Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6 (7) років, які не здобули дошкільну освіту або через певні обставини не готові до навчання у школі.

1.9. До 1-го класу НВК за висновком Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6(7) років, які здобули дошкільну освіту. 

У разі, коли за висновком Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації та рекомендаціями лікарів учні (вихованці) НВК розпочинають навчання не з підготовчого, а з І-го класу, строк навчання у школі І ступеня зменшується на один рік.

1.10. При зарахуванні дітей до НВК допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки.

1.11. У разі відновлення здоров’я учні (вихованці) НВК за висновком Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації переводяться до іншого типу загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання дитини чи за вибором батьків (осіб, які їх замінюють).