КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Науково-методична діяльність

ПЛАН-ГРАФІК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
переглянути
Список педагогічних працівників, які атестуються у 2019/2020 навчальному році
переглянути

Моніторинг відвідування гуртків учнями закладу за три роки (2015/2016, 2016/2017,2017/2018 навчальні роки)
переглянути

Якісний склад педагогічних працівників Комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс
ім. В.Г. Короленка" за кваліфікаційними категоріями та педагогічними званнями
переглянути

Моніторинг участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із навчальних предметів у 2016/2017 н.р. та 2017/2018 н.р.
переглянути

ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ УЧНІВ З ВАДАМИ ЗОРУ
переглянути


Список педагогічних працівників, які атестуються
у 2017-2018 навчальному році
переглянути


Творча група педагогів НВК взяла участь у розробці та адаптації навчальних програм для учнів сліпих та зі зниженим зором, які схвалені Міністерством  освіти і науки України.

Всесвітня історія 8-10 клас
переглянути

Геометрія
переглянути

Історія України 8-10 клас
переглянути

Математика
переглянути

Правознавство 9 кл. практичний курс
переглянути

Правознавство 10-11 клас
переглянути

Біологія
переглянути

Хімія
переглянути

Українська мова 8-10 клас
переглянути

Фізика
переглянути


Театралізована діяльність як засіб впливу на всебічний розвиток особистості незрячої дитини старшого дошкільного віку
переглянути

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОЦІ ІСТОРІЇ
переглянути

Сценарії свят для дітей дошкільного віку
переглянути

Викладання фізики для учнів з вадами зору: проблеми, досвід, знахідки
переглянути

Розвиток дитини з глибокими порушеннями зору
переглянути

Патріотичне виховання молодших школярів
переглянути

Дитина з сенсорними дефектами – це особистість у сучасному суспільстві
переглянути

Формування громадянської та національної самосвідомості особистості учня в поліетнічному середовищі
переглянути

Формування національної та громадянської самосвідомості особистості в учнів з вадами зору старшої школи у сучасному демократичному суспільстві України
переглянути

Науково-методична збірка 2013
переглянути

ПРОГРАМА розвиток мовлення
переглянути

Роль і місце вихователя у гармонізації сімейних взаємовідношень
переглянути

Вимоги до оформлення брайлівських зошитів
Завдання корекційно-виховної роботи в груп
Голодомор
переглянути

День вчителя
переглянути

Урок Лист у 1941 рік
переглянути

Чорнобиль
переглянути

Науково-методична проблема: «Забезпечення цілісності процесу навчання і виховання дітей із вадами зору від дошкільного віку до професійного вибору та їх адаптація в системі соціальних відносин в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання».

Методична служба у НВК представляє цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем, систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педагога НВК, на збагачення та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу НВК в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів.

Організаційно-методичний супровід роботи здійснює Методична рада:

Білоусов О. М. – директор НВК;

Родяхіна Т. А. – заступник директора з навчально-методичної роботи;

Христоєва Н. В. – заступник директора з навчальної роботи;

Орлов А.В. – заступник директора з виховної роботи;

практичний психолог;

Лагута Л. О. – керівник методичного об’єднання вчителів початкового навчання та розвитку;

Солодовникова Т. О. – керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;

Мацкевич О. Д. – керівник методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін;

Кіяшко А. І. – керівник методичного об’єднання вихователів;

Дроботько Т. А. – вихователь-методист;

Мезенцева О.В. – учитель-методист, учитель географії;

Москаленко Т. І. – учитель-методист, учитель англійської мови;

Немченко М. В. – учитель-методист, учитель української мови і літератури;

Орищенко М. А. – вихователь;

Гирява Т. О. – тифлопедагог;

Шрамко Л.М. – учитель спеціальних дисциплін;

Омельченко В. І.– завідуюча бібліотекою.

Планування науково-методичної роботи НВК здійснюється на підставі аналізу роботи попереднього навчального року та практичної реалізації положень Закону України «Про освіту», Закону «Про мови» і включає такі основні напрямки:

• функціонування Методичної ради НВК;

• робота предметних методичних об’єднань ;

• творчі групи вчителів та вихователів;

• робота «Школи тифлопедагога-початківця»;

• проведення методичних оперативних нарад;

• проведення групових та індивідуальних консультацій;

• самоосвіта вчителів та вихователів;

• творчі звіти педагогічних працівників;

• наукова робота з учнями тощо.

Завдання науково-методичної діяльності:

удосконалення системи роботи структурних підрозділів методичного комплексу;

розробка та впровадження новітніх проектних та інформаційно-комп’ютерних технологій;

підвищення професійного рівня вчителів;

розробка методичних матеріалів, навчальних програм;

вивчення, узагальнення, впровадження кращого педагогічного досвіду педагогів НВК, міста, області, України.

У закладі працює «Школа тифлопедагога-початківця», завданням якої є:

створення початківцям умов для набуття практичних навичок, необхідних у педагогічній роботі на посаді, яку вони обіймають;

розвиток умінь застосовувати теоретичні знання, здобуті у педагогічному вузі, у конкретній практичній роботі;

вивчення передового педагогічного досвіду й освоєння різноманітних методів і сучасних освітніх технологій щодо роботи з дітьми сліпими та зі зниженим зором;

виявлення ділових рис тифлопедагога-початківця із метою підвищення відповідальності за оволодіння професійними навичками.

У НВК функціонують методичні об’єднання педагогів різних ланок:

• Методичне об’єднання педагогічних працівників дошкільного підрозділу. Проблемна тема: «Формування життєвої компетентності дошкільника через основні лінії розвитку Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт».

• Методичне об’єднання вчителів початкового навчання та розвитку. Проблемна тема: «Апробація і впровадження авторської програми комплексної реабілітації в системі навчально-виховного процесу».

• Методичне об’єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін. Проблемна тема: «Соціалізація незрячих учнів на уроках гуманітарних дисциплін».

• Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін. Проблемна тема: «Формування якісної освіти в процесі навчання і виховання дітей з глибокими вадами зору та їх адаптація в системі соціальних відносин».

• Методичне об’єднання вихователів. Проблемна тема: «Забезпечення цілісності процесу виховання дітей сліпих та зі зниженим зором у системі громадянського виховання, соціалізація та інтеграція особистості дитини в сучасне суспільство».

• Методичне об’єднання педагогів музичного відділення. Проблемна тема: «Розвиток творчої особистості учнів у контексті сучасних підходів до музично-естетичного виховання дітей з вадами зору».

В основі роботи методичних об’єднань – організація системної роботи зі здібними та обдарованими дітьми, співробітництво із провідними вузами міста, науково-дослідницька робота вчителів та учнів, підвищення професійної компетентності вчителів відповідно до кваліфікаційної категорії. Кожне методичне об’єднання працює за власною темою. У наявності – плани роботи та протоколи засідань методичних об’єднань.

З метою підвищення педагогічної майстерності у школі проводяться психолого-педагогічні семінари із проблем корекційно-виховної та реабілітаційної роботи педагогів.

НВК ім. В.Г. Короленка є школою-лабораторією Інституту корекційної педагогіки і психології Академії педагогічних наук України щодо проведення педагогічної практики, розроблення і апробації навчальних програм зі спеціальних дисциплін. Укладено договори про співпрацю із Харківським гуманітарно-педагогічним інститутом та Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди.

На базі навчального закладу щорічно проходять педагогічну практику студенти дефектологічного факультету інституту корекційної педагогіки Київського педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Харківської гуманітарно-педагогічної академії.

У комунальному закладі «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка» Харківської обласної ради вміло організовано науково-методичну роботу із педагогічними кадрами, що характеризується діагностичною постановкою мети, єдністю і взаємозв’язком завдань, змісту, форм, напрямків, спрямованих на опанування сучасними педагогічними технологіями розвитку творчості педагогів та учнів.