КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Накази

 • Про розподіл обов’язків ведення кадрової роботи.
 • Про затвердження графіка відпусток працівників Комунального закладу «Харківська спеціальна школа ім. В.Г. Короленка» Харківської обласної ради на 2023 рік.
 • Про організацію і ведення цивільної оборони в закладі.
 • Про перерахування коштів.
 • Про перерахування коштів.
 • Про перерозподіл навантаження викладачів.
 • Про поїздку до м. Полтави для отримання комп’ютерної техніки.
 • Про призначення відповідальної особи за отримання планшетів.
 • Про оприбуткування матеріальних цінностей.
 • Про призначення комісії щодо проведення огляду технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж.
 • Про затвердження номенклатури справ на 2023 рік.
 • Про затвердження рішення педагогічної ради.
 • Про стан роботи вихователів та перевірку ведення журналів планування та обліку виховної роботи у I семестрі 2022/2023 навчального року.
 • Про призначення відповідальної особи за отримання комп’ютерної техніки.
 • Про створення робочої групи з підготовки матеріалів для плану роботи школи на 2023/2024 навчальний рік.
 • Про перерозподіл навантаження вихователів.
 • Про перерозподіл навантаження викладачів.
 • Про оприбуткування матеріальних цінностей.
 • Про явку педагогів до територіального центру комплектування.
 • Про поїздку до м. Красноград.
 • Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 4-А класі.
 • Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5, 10, 12 класів з української мови.
 • Про призначення відповідальної особи за отримання комп’ютерної техніки.
 • Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році.
 • Про оприбуткування матеріальних цінностей.
 • Про призначення відповідальної особи.
 • Про звільнення від ДПА учнів 12-х класів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.
 • Про підсумки засідання атестаційної комісії III рівня (30.03.2023).
 • Про оприбуткування матеріальних цінностей.
 • Про підсумки засідання атестаційної комісії III рівня (13.04.2023).
 • Про надання права першого та другого підпису на фінансових документах.
 • Про організацію завершення 2022/2023 навчального року.
 • Про затвердження рішень педагогічної ради.
 • Про передачу комп’ютерного обладнання.
 • Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.
 • Про організацію проведення свята «Останній дзвоник».
 • Про створення постійно діючої комісії з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій на 2023-2024 н.р.
 • Про оприбуткування матеріальних цінностей.
 • Про надання права першого та другого підпису на фінансових документах.
 • Про створення комісії з проведення технічного огляду будівель та споруд школи.
 • Про створення комісії з перевірки об’єктивності виставлення семестрових, річних балів та заповнення додатків до свідоцтв про повну загальну середню освіту випускників 2022/2023 навчального року.
 • Про створення комісії з перевірки об’єктивності виставлення семестрових, річних балів та заповнення додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту учнів 10-А класу 2022/2023 навчального року.
 • Про затвердження рішень педагогічної ради.
 • Про підсумки науково-методичної роботи у 2022/2023 навчальному році.
 • Про підсумки роботи вихователів у дистанційному режимі у 2022/2023 навчальному році.
 • Про результати перевірки стану ведення особових справ учнів за 2022/2023 навчальний рік.
 • Про виконання навчальних планів та програм за 2022/2023 навчальний рік.
 • Про підсумки роботи дошкільних груп у дистанційному режимі у 2022/2023 навчальному році.
 • Про підсумки роботи гуртків, клубів, спортивних секцій у 2022/2023 навчальному році.
 • Про підсумки стан роботи у 2022/2023 навчальному році із попередження дитячого травматизму.
 • Про відрахування вихованців з дошкільної групи.
 • Про результати перевірки стану ведення електронних класних журналів за 2022/2023 навчальний рік.
 • Про підсумки дистанційного навчання і моніторинг якості освіти за 2022/2023 навчальний рік.
 • Про розподіл попереднього педагогічного навантаження на 2023/2024 навчальний рік.
 • Про затвердження Освітньої програми на 2023/2024 навчальний рік.
 • Про призначення відповідальної особи за отримання гуманітарної допомоги від Харківської обласної військової адміністрації.
 • Про призначення відповідальних за протипожежний стан у підрозділах (приміщеннях) та за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, тепло господарства, водного господарства, організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі у 2023/2024 навчальному році.
 • Про розподіл функціональних обов’язків між директором та його заступниками.
 • Про створення тарифікаційної комісії на 2023/2024 навчальний рік.
 • Про стан готовності та відповідність вимогам безпеки життєдіяльності спортивної зали Комунального закладу «Харківська середня школа ім. В.Г. Короленка» Харківської обласної ради до навчального процесу у 2023/2024 навчальному році.
 • Про оприбуткування матеріальних цінностей.
 • Про створення постійно діючої комісії для оприбуткування матеріальних цінностей.
 • Про створення постійно діючої комісії для здійснення списання та оприбуткування матеріальних цінностей.
 • Про проведення річної інвентаризації.
 • Про створення постійно діючої комісії на предмет визначення технічного стану матеріальних цінностей.
 • Про затвердження графіку проходження медичних оглядів працівників у 2023 році.
 • Про підготовки матеріально-технічної бази навчального закладу до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років.
 • Про проведення поглиблених профілактичних оглядів вихованців закладу на 2023/2024 навчальний рік.
 • Про організацію «Свята першого дзвоника».
 • Про організацію роботи шкільного психолого-педагогічного консиліуму у 2023/2024 навчальному році.
 • Про призначення відповідального за електрогосподарство, організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки.
 • Про затвердження протипожежного режиму в приміщеннях школи на 2023-2024 н.р.
 • Про створення постійно діючої комісії з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій на 2023-2024 н.р.
 • Про розподіл педагогічного навантаження між педагогічними працівниками у 2023/2024 навчальному році.
 • Про організацію освітньої діяльності та режим роботи школи у I семестрі 2023/2024 навчального року.
 • Про введення в дію електронного щоденника у 2023/2024 навчальному році.
 • Про здобуття загальної середньої освіти за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) на 2023/2024 навчальний рік.
 • Про затвердження персонального складу та розподіл навчального навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) у 2023/2024 навчальному році.
 • Про затвердження мережі комунального закладу «Харківська спеціальна школа ім. В.Г. Короленка Харківської обласної ради на 05.09.2023 року.