КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Науково-методична діяльність
Як говорити про російсько-Українську війну в школі

https://drive.google.com/file/d/1xdmgkZHCS_hZsr-l7-mMEQYzoSZT0EcN/view?usp=drive_link

Українська мова в освітньому процесі. Результати дослідження за посиланням:

Українська мова в освітньому процесі. Результати дослідження – Освіта.UA (osvita.ua)

Для вчителів презентували посібник “Огляд діагностичних тестів як освітнього ресурсу”

https://op.ua/news/osvita-v-ukraini/dlya-vchiteliv-prezentuvali-posibnik-oglyad-diagnostichnih-testiv-yak-osvitnogo-resursu

Як компенсувати «освітні втрати»

Як компенсувати «освітні втрати»: рекомендації для органів влади, засновників і директорів закладів освіти – Державна служба якості освіти України (sqe.gov.ua)

Не ретравмувати дітей: рекомендації щодо використання контенту в підручниках

https://drive.google.com/file/d/1PhNCi91Hv6gX5IlWp-bebf_l3NnEGS-7/view?usp=sharing

10 ключових вимог для підняття престижу вчительської професії

https://op.ua/news/osvita-v-ukraini/10-klyuchovih-vimog-dlya-pidnyattya-prestizhu-vchitelskoyi-profesiyi

Алгоритм дій педагогів щодо виявлення та запобігання домашньому насильству

https://naurok.com.ua/post/algoritm-diy-pedagogiv-schodo-viyavlennya-ta-zapobigannya-domashnomu-nasilstvu

Положення про атестацію педагогічних працівників

https://drive.google.com/file/d/1nae2LVb3qbBmGKRYHpuPvghjYKsJnFX_/view?usp=drive_link

Методичні рекомендації, щодо викладання предметів
у 2023 / 2024 навчальному році

https://drive.google.com/file/d/1EoeRkcsoy_kLe0G6n9kupQicc7uHQWXz/view?usp=sharing

Театралізована діяльність як засіб впливу на всебічний розвиток особистості незрячої дитини старшого дошкільного віку
переглянути

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОЦІ ІСТОРІЇ
переглянути

Сценарії свят для дітей дошкільного віку
переглянути

Викладання фізики для учнів з вадами зору: проблеми, досвід, знахідки
переглянути

Розвиток дитини з глибокими порушеннями зору
переглянути

Патріотичне виховання молодших школярів
переглянути

Дитина з сенсорними дефектами – це особистість у сучасному суспільстві
переглянути

Формування громадянської та національної самосвідомості особистості учня в поліетнічному середовищі
переглянути

Формування національної та громадянської самосвідомості особистості в учнів з вадами зору старшої школи у сучасному демократичному суспільстві України
переглянути

ПРОГРАМА розвиток мовлення
переглянути

Роль і місце вихователя у гармонізації сімейних взаємовідношень
переглянути

Вимоги до оформлення брайлівських зошитів
Завдання корекційно-виховної роботи в груп
Голодомор
переглянути

День вчителя
переглянути

Урок Лист у 1941 рік
переглянути

Чорнобиль
переглянути

Науково-методична проблема: «Забезпечення цілісності процесу навчання і виховання дітей із вадами зору від дошкільного віку до професійного вибору та їх адаптація в системі соціальних відносин в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання».

Методична служба в школі представляє цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем, систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педагога школи, на збагачення та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів.

Організаційно-методичний супровід роботи здійснює Методична рада:

Білоусов О. М. – директор школи;

Родяхіна Т. А. – заступник директора з навчально-методичної роботи;

Христоєва Н. В. – заступник директора з навчальної роботи;

Орлов А.В. – заступник директора з виховної роботи;

Родяхіна О.А. – практичний психолог;

Сулейманова Ю.В. – керівник методичного об’єднання вчителів початкового навчання та розвитку;

Солодовникова Т. О. – керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;

Мацкевич О. Д. – керівник методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін;

Дроботько Т. А. – керівник методичного об’єднання вихователів;

Мезенцева О.В. – учитель-методист, учитель географії;

Москаленко Т. І. – учитель-методист, учитель англійської мови;

Фіщенко М. В. – учитель-методист, учитель української мови і літератури;

Гирява Т. О. – тифлопедагог;

Шрамко Л.М. – учитель спеціальних дисциплін;

Омельченко В. І.– завідуюча бібліотекою.

Планування науково-методичної роботи школи здійснюється на підставі аналізу роботи попереднього навчального року та практичної реалізації положень Закону України «Про освіту», Закону «Про мови» і включає такі основні напрямки:

• функціонування Методичної ради школи;

• робота предметних методичних об’єднань ;

• творчі групи вчителів та вихователів;

• робота «Школи тифлопедагога-початківця»;

• проведення методичних оперативних нарад;

• проведення групових та індивідуальних консультацій;

• самоосвіта вчителів та вихователів;

• творчі звіти педагогічних працівників;

• наукова робота з учнями тощо.

Завдання науково-методичної діяльності:

удосконалення системи роботи структурних підрозділів методичного комплексу;

розробка та впровадження новітніх проектних та інформаційно-комп’ютерних технологій;

підвищення професійного рівня вчителів;

розробка методичних матеріалів, навчальних програм;

вивчення, узагальнення, впровадження кращого педагогічного досвіду педагогів школи, міста, області, України.

У закладі працює «Школа тифлопедагога-початківця», завданням якої є:

створення початківцям умов для набуття практичних навичок, необхідних у педагогічній роботі на посаді, яку вони обіймають;

розвиток умінь застосовувати теоретичні знання, здобуті у педагогічному вузі, у конкретній практичній роботі;

вивчення передового педагогічного досвіду й освоєння різноманітних методів і сучасних освітніх технологій щодо роботи з дітьми сліпими та зі зниженим зором;

виявлення ділових рис тифлопедагога-початківця із метою підвищення відповідальності за оволодіння професійними навичками.

У школі функціонують методичні об’єднання педагогів різних ланок:

• Методичне об’єднання педагогічних працівників дошкільного підрозділу. Проблемна тема: «Формування життєвої компетентності дошкільника через основні лінії розвитку Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт».

• Методичне об’єднання вчителів початкового навчання та розвитку. Проблемна тема: «Апробація і впровадження авторської програми комплексної реабілітації в системі навчально-виховного процесу».

• Методичне об’єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін. Проблемна тема: «Соціалізація незрячих учнів на уроках гуманітарних дисциплін».

• Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін. Проблемна тема: «Формування якісної освіти в процесі навчання і виховання дітей з глибокими вадами зору та їх адаптація в системі соціальних відносин».

• Методичне об’єднання вихователів. Проблемна тема: «Забезпечення цілісності процесу виховання дітей сліпих та зі зниженим зором у системі громадянського виховання, соціалізація та інтеграція особистості дитини в сучасне суспільство».

• Методичне об’єднання педагогів музичного відділення. Проблемна тема: «Розвиток творчої особистості учнів у контексті сучасних підходів до музично-естетичного виховання дітей з вадами зору».

В основі роботи методичних об’єднань – організація системної роботи зі здібними та обдарованими дітьми, співробітництво із провідними вузами міста, науково-дослідницька робота вчителів та учнів, підвищення професійної компетентності вчителів відповідно до кваліфікаційної категорії. Кожне методичне об’єднання працює за власною темою. У наявності – плани роботи та протоколи засідань методичних об’єднань.

З метою підвищення педагогічної майстерності у школі проводяться психолого-педагогічні семінари із проблем корекційно-виховної та реабілітаційної роботи педагогів.

Школа ім. В.Г. Короленка є школою-лабораторією Інституту корекційної педагогіки і психології Академії педагогічних наук України щодо проведення педагогічної практики, розроблення і апробації навчальних програм зі спеціальних дисциплін. Укладено договори про співпрацю із Харківським гуманітарно-педагогічним інститутом та Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди.

На базі навчального закладу щорічно проходять педагогічну практику студенти дефектологічного факультету інституту корекційної педагогіки Київського педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Харківської гуманітарно-педагогічної академії.

У комунальному закладі «Харківська спеціальна школа ім. В.Г. Короленка» Харківської обласної ради вміло організовано науково-методичну роботу із педагогічними кадрами, що характеризується діагностичною постановкою мети, єдністю і взаємозв’язком завдань, змісту, форм, напрямків, спрямованих на опанування сучасними педагогічними технологіями розвитку творчості педагогів та учнів.