КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ПОСАДИ:

 

 директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ІМ. В.Г.КОРОЛЕНКА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (юридична адреса та місцезнаходження закладу: м. Харків, вул. Сумська, буд. 55);

 

 

Вимоги до кандидатів, які претендують на посади керівників закладів освіти: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Для участі в конкурсі подаються наступні документи:

      заява про участь у конкурсі  на ім’я голови обласної ради;

      згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

      автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

      копія паспорта громадянина України або паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, та картки фізичної особи – платника податків, із зазначенням ідентифікаційного номера;

      копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

      копія документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

      копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

      довідка про відсутність судимості;

      витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

      довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України;

      мотиваційний лист, складений у довільній формі.

 

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

 

Визначені документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно із довіреністю особа) упродовж 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу – до 25.12.2020 включно.

Документи приймаються за описом, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64,
кім. 94 (Харківська обласна рада).

Конкурсний відбір проводиться публічно у декілька етапів:

Перше засідання конкурсної комісії проводиться упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі, на якому перевіряються подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам та визначається дата проведення конкурсного відбору.

Друге засідання конкурсної комісії проводитися після ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу, на якому проводиться конкурс у три етапи:

І етап – перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (крім закладів позашкільної освіти).

Перевірка знання законодавства кандидатів здійснюється у формі письмового тестування. Тестування складається державною мовою.

ІІ етап – перевірка професійної компетентності, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.


Конкурсний добір проводиться відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року
№ 1364-VІI.

Довідки за електронною поштою та телефонами: ukm@oblrada.kharkov.ua; (057) 705-32-88 Ірина Потопальська, 715-72-61 Аліса Белевська.

Начальник управління

з питань комунальної власності 

виконавчого апарату  обласної ради                        Марина БУР’ЯНОВА

 

Facebook
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email