КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

КОЖНА ДИТИНА – НЕПОВТОРНА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ, ЯКА МАЄ ПРАВО НА ЛЮБОВ І ПОВАГУ. Марія Монтессорі

У 1981 році на базі Харківської загальноосвітньої школи-інтернату для сліпих дітей був створений єдиний в Україні дошкільний підрозділ. Це єдиний нині дошкільний підрозділ для дітей з вадами зору з цілодобовим перебуванням. Він був і є майданчиком для наукових та пілотних, експериментальних проектів з виховання дітей, що мають вади зору. В дошкільних групах Комунального закладу «Харківська спеціальна школа ім.В.Г.Короленка» створено унікальну тифлопедагогічну, наукову та матеріально-технічну базу для всебічного розвитку дитини з особливими потребами.

Реалізація завдань Базового компоненту дошкільної освіти здійснюється через програмно-методичний комплекс «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років».

Для всебічного розвитку дітей педагогами створені особливі умови та здійснюється індивідуальний підхід до кожної дитини.

 Головна науково-методична мета, над якою працюватиме у новому навчальному році педагогічний колектив дошкільних груп: «Формування та розвиток творчого потенціалу особистості дитини дошкільного віку»

Основними завданнями освітнього процесу в дошкільних групах є:

• забезпечення оптимальних умов для системного виховання і освіти дітей з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку;

• корекція вторинних відхилень, що обумовлені зоровою патологією та іншими порушеннями центральної нервової системи;

• формування компенсаторних способів діяльності, що забезпечують  розвиток дитини в умовах сенсорної депривації;

• формування, збереження і зміцнення, фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я дошкільнят.

Дошкільні групи є початковою ланкою 12-річної освіти дитини, де відбувається підготовка дитини до подальшого навчання у школі.

 

Особливості організації освітнього процесу
в дошкільних групах

Мова навчання – українська. Режим роботи – цілодобово (Статут 3.39)., п’ятиденний навчальний тиждень.

Реалізація завдань інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти здійснюється через програмно-методичний комплекс «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років»

У дошкільних групах функціонує дві різновікові спеціальні групи для дітей з порушенням зору: група №1 (4-5 рік життя), група №2 (5-6 (7) рік життя).

Планування освітнього процесу у дошкільних групах здійснюється за блочно-тематичним принципом.

Навчальна діяльність та корекційно-компенсаторна робота з дітьми планується у формі групових, підгрупових та індивідуальних занять, переважно у першу половину дня.

Заняття навчального характеру проводяться вихователями за участі вчителів-дефектологів; підгрупові заняття (з метою корекції розвитку дітей) та індивідуальні заняття (з метою виправлення та попередження відхилень) проводяться вчителем-дефектологом. Підгрупи комплектуються з урахуванням офтальмологічних рекомендацій та психофізичних особливостей розвитку дитини.

Протягом дня рівномірно розподіляються види активності, це дозволяє включати різноманітні форми роботи з дітьми (ігри та розваги, художня та самостійна діяльність, індивідуальна робота, спілкування, спостереження тощо).

Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) в різновікових дошкільних групах становить:

– група №1 ( 4-5 рік життя) – до 20 хвилин;

– група №2 (5-6 (7)рік життя) – до 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

 

Структура навчального року в дошкільних групах підпорядковується структурі навчального року в школі.

Facebook
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email